ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (video)

Το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας είναι μοναδικό,  ανεκτίμητο κοινωνικό αγαθό. Πολλά έχουμε ακούσει, διαβάσει αλλά και βιώσει για το ιδιωτικό αλλά και για το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας που υπάρχει στη χώρα μας. Πέραν τούτου ας  δούμε  και τα αποτελέσματα από το πάντρεμα αυτών των δυο συστημάτων υγείας  και αν ο πολίτης που είναι και ο τελικός αποδέκτης των υπηρεσιών αυτών, είναι κερδισμένος ή χαμένος.


Για  την ιστορία θα αναφέρω ότι έχουμε την μεγάλη τιμή ως Έλληνες, να είμαστε τέκνα Τεράστιων προγόνων πανεπιστημόνων ιατρών και αυτό μας προσθέτει  ευθύνη και υποχρέωση να συνεχίσουμε το έργο τους, για μας αλλά και για τους απογόνους μας.

Η υγεία με την ευρεία έννοια βρίσκεται παντού, στα πάντα. Υγεία στο περιβάλλον, υγεία στο νερό, υγεία στην διατροφή, υγεία στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στην οικονομία, στην οικογένεια, στις σχέσεις μεταξύ των φύλων, στην δικαιοσύνη, στην άμυνα, στο σύστημα διακυβέρνησης, στον τρόπο που σκέπτεσαι, στον τρόπο που δρας, στα πάντα.  Αν δεν έχεις υγεία σε όλο το περιβάλλον σου, πως θέλεις να είσαι υγιής;             

Σήμερα αποκοπήκαμε από αυτή τη γνώση και όταν  μιλάμε για την υγεία, εννοούμε την υγεία του σαρκίου μας και μόνο.

Το υπουργείο υγείας και γενικότερα η νομοθετική εξουσία πρέπει να χαράζουν μία μακροχρόνια υγιή πολιτική για την υγεία.

Αντιθέτως δεν ήταν λίγες οι φορές που γίναμε μάρτυρες διαφόρων τεχνικών νοητικού υποβιβασμού από αυτούς που διαχειρίζονται την εξουσία. Κατά καιρούς διαβάζουμε διάφορα άρθρα από επιστήμονες ή δημοσιογράφους, βλέπουμε στην τηλεόραση συνεντεύξεις πολιτικών στελεχών διαφόρων παρατάξεων, που εσωκλείουν κομματικές και κατευθυνόμενες σκοπιμότητες, με στόχο να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα στην κοινωνία, ώστε να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη, όχι προς όφελος του συνόλου.

Η δημόσια υγεία είναι το ύψιστο αγαθό και πρέπει να προσφέρεται προς όλους τους ανθρώπους ισότιμα και στη βάση των δημοκρατικών αρχών.

Είναι καθήκον της πολιτείας προς τους πολίτες της.

 Οι πολίτες από την μεριά τους δρουν και συμμετέχουν για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τις συνθήκες μιας υγιούς πολιτείας σε όλους τους τομείς. Η πολιτεία δεν πρέπει να επιδιώκει κέρδος από την υγεία, αυτή πρέπει να προσφέρεται δωρεάν στον πολίτη και να βρίσκεται διαρκώς σε μία ανελικτική πορεία, προς όφελος των πολιτών που απαρτίζουν την πολιτεία.

Κερδοφόροι δημοτικοί η κρατικοί οργανισμοί να  εξασφαλίζουν τα κεφάλαια εκείνα για την δίκαιη και βιώσιμη πορεία της.

Ωστόσο στις μέρες μας τα δημόσια νοσοκομεία και άλλοι οργανισμοί  υγείας, έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης  που τα λυμαίνονται ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα, που το κράτος επέτρεψε μέσω νόμων, παραχωρώντας δικαιώματα σε ιδιώτες να κερδίζουν από την υγεία.

O ιδιωτικός τομέας εμπορευματοποιώντας την υγεία, επενδύει τεράστια κεφάλαια, με στόχο να λάβει από τους πολίτες αλλά και τα δημόσια ταμεία και οργανισμούς, κέρδη.

Όλα  κινούνται στην  προσφορά και την ζήτηση. Ο ιδιωτικώς τομέας  προσφέρει διάφορα προϊόντα υγείας σε ανάλογες τιμές, με στόχο το κέρδος. Τεχνολογικά προσπαθεί να βρίσκεται πάντα στην κορυφή, να είναι ανταγωνιστική, προσδοκώντας τα ανάλογα κέρδη όπως είναι φυσικό. Απευθύνεται σε αυτούς που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις των υπηρεσιών της και όχι στο σύνολο των πολιτών. Στυγνή διάκριση μέσω του χρώματος του χρήματος.

Ως κοινωνικό δικαίωμα η υγεία κατοχυρώνεται νομικά από το σύνταγμα.    

Στο Άρθρο 21

Παρ 3. Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για

την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και την περίθαλψη των

απόρων.

Αυτό από μόνο του δεν θα ήταν ιδιαίτερα νομικά σημαντικό, αν δεν υπήρχε το

εθνικόσύστημα υγείας, που ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Α΄143 στις 07/10/1983 νόμος

1397/1983 και αποτέλεσε την πιο ουσιώδη συνταγματική κατάκτηση για τη ζωή των

πολιτών στην μεταπολιτευτική Ελλάδα.

Στο νόμο 1397/1983  διαβάζουμε.

Άρθρο 1

Γενικές αρχές

1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των

πολιτών.

2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την

οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, μέσα από ενιαίο και

αποκεντρωμένο εθνικό σύστημα υγείας, που οργανώνεται σύμφωνα με τις

διατάξειςτου νόμου αυτού.

Έως εδώ όλα φαίνονται καλά αφού οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται  ισότιμα σε

κάθεπολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του

κατάσταση.

  

Και ποιο κάτω στον ίδιο νόμο στο άρθρο 5 διαβάζουμε:

Άρθρο 5

Μονάδες περίθαλψης

σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 11 ν.2071/1992 (ΦΕΚ Α 123)

1. Η περίθαλψη διακρίνεται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και

τριτοβάθμια, παρέχεται δε από δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς.

2. Η περίθαλψη γενικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, με δαπάνες

του δημοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων του δημοσίου από

ιδιωτικούς φορείς περίθαλψης η ιδιώτες ιατρούς, γίνεται με ειδικές συμβάσεις

ύστερααπό έγκριση του υπουργού υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων

και κάθεσυναρμοδίου υπουργού.

Από τον ΕΟΠΥΥ  η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται μόνο στους

συμβεβλημένους με αυτόν παρόχους υγείας στη βάση ειδικών συμβάσεων, οι

οποίεςσυνάπτονται στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και η σύναψη

και ηανανέωση αυτών υλοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από

 έγκριση του σχεδίου αυτών από τον υπουργό υγείας.

σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με τη παρ. 3 άρθρου 90 ν.4368/2016,                                               ΦΕΚ Α 21/21.2.2016.

Εδώ λοιπόν μπορεί να δει ο καθένας ότι με δαπάνες του δημοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων του δημοσίου, παραχωρούν έργο και θα πληρώνονται ιδιωτικοί φορείς περίθαλψης και ιδιώτες ιατροί. Από που; Από το δημόσιο; Και με ποια διαφάνεια; Με ποιον αξιοκρατικό έλεγχο; Ο πολίτης πάλι απών εδώ.

Τόσο μελάνι έχει χυθεί στις φυλλάδες των εφημερίδων και έχουμε γίνει μάρτυρες μπροστά στις ατελείωτες ώρες λογομαχίας στα παράθυρα των τηλεοπτικών σταθμών μεταξύ των εκπρόσωπων των κομμάτων που αφορούν διάφορα σκάνδαλα ατασθαλίες με αναθέσεις έργων υγείας και υγειονομικού εξοπλισμού. Χωρίς διαφανείς διαδικασίες (όπως μας λένε οι βουλευτές μας), κατασπαταλώντας δημόσιο   χρήμα. Παράλληλα εξομοιώνουν του άξιους που υπηρετούν το εθνικό σύστημα υγείας με τους ανάξιους, προκαλώντας μισθολογικές ανισότητες, έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, συνθήκες που δεν ακολουθούν την σύγχρονη τεχνολογία με παλαιωμένο ιατρικό εξοπλισμό, εξαντλητικά ωράρια, αγανάκτηση.

Ο συνδικαλισμός είναι απλώς η βαλβίδα εκτόνωσης ανάμεσα στην εξουσία και τον πολίτη. Εξ αντικειμένου αρνείται τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων σε σχέση με την ικανότητα τους να παράγουν έργο. Ισοπεδώνει την αξιοκρατία με την αναξιοκρατία.

Επιπλέον μας δείχνει την πορεία που επιφυλάσσει το καθεστώς για το σύστημα υγείας. Όλοι βιώσαμε στα δημόσια νοσοκομεία τις πολύωρες καθυστερήσεις, την γραφειοκρατία, τα λάθη την νευρικότητα την δυσφορία, την δική μας διαμονή αλλά και των δικών μας, τοποθετημένοι σαν τσουβάλια στους διαδρόμους, χωρίς ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τελικά μήπως δεν μας θέλουν εκεί; Να φύγουμε να πάμε αλλού; Μήπως στους ιδιώτες; Γι’ αυτό πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές και μάλιστα ακριβά;  Είναι η ώρα που όλοι θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, για την ζωή μας, για το μέλλον μας, και το μέλλον των παιδιών μας.

Τελικά μήπως δεν μας θέλουν εκεί; Να φύγουμε να πάμε αλλού;  Που; Μήπως στην ιδιωτική υγεία; Γι’ αυτό πληρώνουμε ακριβές ασφαλιστικές εισφορές;  Είναι η ώρα που όλοι θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, για την ζωή μας, για το μέλλον μας, και το μέλλον των παιδιών μας.

Ψάχνοντας ανακάλυψα ότι δεν είναι όλα μαύρα, έτσι κάποιος συνάνθρωπος μας και συγκεκριμένα ο κ.Αρτέμης Σώρρας κάνοντας πολύσοβαρή εργασία και μεθοδικά προς όφελος του συνόλου, κατέθεσε στο ανώτατο όργανο του κράτους μας, τις προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού φορέα Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΙΝΕΛΕΥΣΙΣ όπου κατατέθηκαν και σφραγίστηκαν στην εισαγγελία του Αρείου πάγου με αριθμό πρωτοκόλλου 6199 και μάλιστα εδώ και αρκετά χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2015 / ( 4-9-2015 ), με εξασφαλισμένα τα κεφάλαια για την υλοποίηση τους. Αυτή η κίνηση των συμπολιτών μας  πού αντιλήφθηκαν νωρίτερα από μας το τι πραγματικά συμβαίνει, δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Ας  προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την ζωή μας, να την πάρουμε στα χέρια μας. Ο πολιτικός φορέας Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ στον τομέα της υγείας τοποθετήθηκε και έκανε ξεκάθαρες τις θέσεις της με συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες θέλω να μοιραστώ μαζί σας για τις τεράστιες μεταρρύθμισης που θα φέρουν στην χώρα μας.

13. ΥΓΕΙΑ

Η υγεία είναι υποχρέωση για δωρεάν παροχή της Πολιτείας προς τους πολίτες της και πρωταρχικός τομέας για την Ελλήνων Πολιτεία.

Η Πολιτεία θα προχωρήσει σε τεράστιες επενδύσεις για μία ολιστική κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών.

13.1. Θα προχωρήσει σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που θα σέβονται την προσωπικότητα του κάθε Έλληνα Πολίτη για τις πιο ιδανικές συνθήκες παραμονής εντός αυτών.

13.2. Τα νοσοκομεία αυτά θα καλύπτονται πλήρως από το πιο εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

13.3. Τα νοσοκομεία θα κατασκευαστούν σε περιβάλλον τέτοιο που να προάγεται η αισθητική των πολιτών σε ύψιστο βαθμό.

13.4. Είναι προγραμματισμένο να γίνει ένα κεντρικό εργοστάσιο που θα φέρει την ευθύνη έναντι της Πολιτείας με απεριόριστη δυναμική δημιουργίας και άλλων περιφερειακών εργοστασίων τα οποία θα κατασκευάζουν φάρμακα με τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

13.5. Τα φάρμακα αυτά έκτος από φυσικής προέλευσης, που είναι το ιδανικότερο, θα είναι μίξη φυσικής και τεχνικής φαρμακολογίας με τις λιγότερες αντενδείξεις.

13.6. Εκτός από την λεγόμενη κλασσική ιατρική θα ενισχυθούν μέγιστα οι εναλλακτικές θεραπείες σε αντίστοιχα ιδανικές εγκαταστάσεις για ιαματική θεραπεία, για υδροθεραπεία, φυτοθεραπεία, αρωματοθεραπεία κλπ.

13.7. Το κύριο μέλημα της Πολιτείας είναι οι πολίτες της να διαβιώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο να προάγει την υγεία με διατροφή ελληνική- μεσογειακή, με νερό όπως μας το προσφέρει η μητέρα φύση και με καθαρό αέρα.

13.8. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα απεξάρτησης και αποτοξίνωσης και επανένταξης στην υγιή λειτουργία της πολιτείας για εξαρτημένα άτομα,

13.9. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα περίθαλψης – θεραπευτηρίων για ψυχολογικές ασθένειες με υποστηρικτικά κέντρα που θα παρέχουν εξάσκηση πνεύματος και σώματος με σκοπό την ενεργή λειτουργία του ατόμου στην Ελλήνων Πολιτεία.

13.10. Η Ελλήνων Πολιτεία θα χρηματοδοτήσει με ότι ποσά χρειάζονται για το άνοιγμα των τεράστιων Ελλάνιων θεραπευτικών Τεχνικών.

Έτσι θα αναβιώσουν τα θεραπευτήρια σε σύγχρονα Ασκληπιεία στην σωστή τους βάση.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *