ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΜΠΗ: Έγκλημα με ηθικούς αυτουργούς

Η εκρίζωση αυτού του φαινομένου,  αυτής τής ζοφερής πραγματικότητας θα γίνει και πρέπει να γίνει με την επαναφορά του αξιακού συστήματος, όπου η ΠΟΛΙΤΕΙΑ θα διασφαλίζει ατομικά τον πολίτη της και το άτομο πολίτης θα προστατεύει διασφαλίζοντας την Πολιτεία του σε μιά σχέση αμφίδρομη μιά αμοιβαία συνεργασία.με σεβασμό στον άνθρωπο,δλδ από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο.