ΕΛΛΑΔΑ

Διέλυσαν τις μητέρες, η Σακελλαροπούλου τις κατηγορεί με θράσος.(video)

Από την πρώτη μέρα που καθίσταται έγκυος με Ελλάνιο Γόνο, η Πολιτεία αναλαμβάνει όλα τα έξοδα εγκυμοσύνης, γέννησης και ανατροφής του. Η Πολιτεία θα αποκαταστήσει όλες τις μητέρες όταν χρειαστεί να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία για τα χρόνια που απήχαν. Η αποκατάσταση και η εξασφάλιση των γυναικών μητέρων και των απογόνων μας είναι ιερό καθήκον μας.