ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλημμύρες Θεσσαλίας: Οι ελληνικές μελέτες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ!

Ήδη από το 2015  είχαν εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων(ΣΔΥ) των Λεκανών Απορροής(ΛΑΠ) για το υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας , τα οποία εκπονήθηκαν από Έλληνες επιστήμονες(ΦΕΚ 2561 ΤΒ-25/9/2015), ενώ στα τέλη του  2017 εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηση  του παραπάνω σχεδίου. Όμως τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ ή στην καλύτερη περίπτωση έμειναν ημιτελή με αποτέλεσμα να έχουμε τις τεράστιες καταστροφές από τις πρόσφατες πλημμύρες.