Τα διόδια καταργούνται με κυβέρνηση “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

Στα ατομικά  και κοινωνικά δικαιώματα (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία), στο άρθρο 5 του συντάγματος και στην παράγραφο  4 αναφέρει, απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν.