ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλημμύρες Θεσσαλίας: Οι ελληνικές μελέτες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ!

Ήδη από το 2015  είχαν εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων(ΣΔΥ) των Λεκανών Απορροής(ΛΑΠ) για το υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας , τα οποία εκπονήθηκαν από Έλληνες επιστήμονες(ΦΕΚ 2561 ΤΒ-25/9/2015), ενώ στα τέλη του  2017 εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηση  του παραπάνω σχεδίου. Όμως τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ ή στην καλύτερη περίπτωση έμειναν ημιτελή με αποτέλεσμα να έχουμε τις τεράστιες καταστροφές από τις πρόσφατες πλημμύρες.

ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ: ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ.

Εδώ βλέπουμε ότι άλλαξε άρδην η αγροτική πολιτική όσον αφορά τα καλλιεργούμενα φυτά και από πρωταγωνιστές που ήταν τα υδροφόρα φυτά (βαμβάκι – καλαμπόκι) που η κυβερνηση επετρεψε,  φτάσαμε να ζητούν να τα εγκαταλείψουν. Γιατί δεν άλλαζε πιο πριν αυτή η πολιτική έπρεπε πρώτα να στερέψει όλη η πεδιάδα, και να υπάρχουν περιοχές που το βάθος αντλησης ξεπερνά ακόμα και τα 600 μετρά.Με απογραφικά  στοιχεία που έχουμε οι υδρογεωτρήσεις σήμερα ανέρχονται στις 21.894.