ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ: ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ.

Εδώ βλέπουμε ότι άλλαξε άρδην η αγροτική πολιτική όσον αφορά τα καλλιεργούμενα φυτά και από πρωταγωνιστές που ήταν τα υδροφόρα φυτά (βαμβάκι – καλαμπόκι) που η κυβερνηση επετρεψε,  φτάσαμε να ζητούν να τα εγκαταλείψουν. Γιατί δεν άλλαζε πιο πριν αυτή η πολιτική έπρεπε πρώτα να στερέψει όλη η πεδιάδα, και να υπάρχουν περιοχές που το βάθος αντλησης ξεπερνά ακόμα και τα 600 μετρά.Με απογραφικά  στοιχεία που έχουμε οι υδρογεωτρήσεις σήμερα ανέρχονται στις 21.894.