Πακτωλός για Ουκρανία. Ενώ οι ΄Ελληνες πτωχεύουν και η Ελλάδα ξεπουλιέται.

Δεν είδαμε όμως την Ε.Ε. να επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία και αλληλεγγύη, για άλλα κράτη μέλη της, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, και τα οποία βρίσκονται στα νοτιοανατολικά σύνορά της, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως πυριτιδαποθήκη.