ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταφόπλακα για τους θεσσαλούς αγρότες η ιδιωτικοποίηση του νερού.

Βλέπουμε ότι σιγά σιγά τις κυβερνήσεις μετα την υπογραφή των μνημονίων, να αποσύρουν το κράτος από τις αρμοδιότητες του, κράτος που είναι υποχρεωμένο να υπηρετεί και να διαφυλάξει τις υπηρεσίες του προς όφελος του συνόλου, όπως ορίζεται σε ένα δημοκρατικό σύστημα και όχι να τις ξεπουλά. Διαφορετικά δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί θα πρέπει να επιλέγουμε τους αρμοδίους κάθε τόσο, για να διοικήσουν τις υπηρεσίες του κράτους επιβαρύνοντας και τον κρατικό προϋπολογισμό.